Polnischer Förderverein Uczeń Düren e.V.
Wsparcie dla naszych uczniów

unsere Ziele - das haben wir vor 

- Unterstützung und Förderung des Herkunftssprachlichen Unterricht Polnisch

- Förderung der kulturellen Bildung

- Förderung der gesellschaftlichen Integration

diese und weitere Ziele setzen wir mit Workshops, Bildungsreisen, Teilnahme an kulturellen Veranstalltungen sowie gemeinsam organisierten Veranstaltungen mit unseren Partnern um.

Nasze cele - właśnie to zamierzamy zrobić...

- Wspieranie i promocja nauczania języka ojczystego polskiego

- Promocja edukacji kulturalnej

- Promocja integracji społecznej

Te i inne cele realizujemy poprzez warsztaty, wyjazdy edukacyjne, udział w wydarzeniach kulturalnych oraz imprezy organizowane wspólnie z naszymi partnerami.